09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

آوریل 13, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

هشتاد و دومین نشست ترویجی

موضوع: مصرف مجازی دیجیتال با حضور: دکتر مسلم ناظمی، پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های دیجیتال و سرکار خانم دکتر مهرناز خراسانچی، دبیر نشست زمان: روز

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10