09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

24 فروردین 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

هشتاد و دومین نشست ترویجی

موضوع: مصرف مجازی دیجیتال با حضور: دکتر مسلم ناظمی، پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های دیجیتال و سرکار خانم دکتر مهرناز خراسانچی، دبیر نشست زمان: روز

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10