09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

5 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نودو یکمین نشست ترویجی

نودو یکمین نشست یکشنبه های ترویجی6 تیرماه 1400 از ساعت 19 الی 20 به وقت تهران با حضور: سرکار خانم دکتر پروانه پیشنمازی، پژوهشگر و

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10