09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

جولای 31, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نود وششمین نشست ترویجی

نود و ششمین نشست یکشنبه های ترویجی10 مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهران با حضور:جناب آقای دکتر اویس ترابی،هیدرولوژیست و مجری

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10