09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

20 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدودهمین نشست ترویجی

صدودهمین نشست ترویجی همزمان با دهمین سال رویداد ترویج علم در ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهران باحضور علی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10