09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 12, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدوسیزدهمین نشست ترویجی

صدوسیزدهمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت 19 الی 20به وقت تهرانباحضور: سرکار خانم فاطمه

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10