09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 13, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدو شانزدهمین نشست ترویجی

صدوشانزدهمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران روزدوشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهران باحضورجناب آقای دکتر

ادامه مطلب

صدو چهاردهمین نشست ترویجی

صدوچهاردهمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۲۰ الی ۲۱ به وقت تهرانباحضور: جناب آقای

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10