09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

24 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدوهفدهمین نشست ترویجی

صدوهفدهمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهرانباحضور: جناب

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10