09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 16, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدو نوزدهمین نشست ترویجی

صدونوزدهمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایرانچهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهرانباحضور: سرکارخانم طاهره پژوهش،عضو

ادامه مطلب

صدوهجدهمین نشست ترویجی

صدوهجدهمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایرانچهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ به وقت تهرانباحضور: جناب آقای دکتر

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10