09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

5 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدوسی ویکمین نشست ترویجی

صدوسی ویکمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ به وقت تهرانباحضور: جناب آقای

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10