09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 26, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدوسی و دومین نشست ترویجی

صدوسی و دومین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایرانشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهرانباحضور: جناب آقای

ادامه مطلب

صدوسی ویکمین نشست ترویجی

صدوسی ویکمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ به وقت تهرانباحضور: جناب آقای

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10