09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

دسامبر 1, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدوسی و نهمین نشست ترویجی

صدوسی و نهمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهرانباحضور: آقای

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10