09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

12 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدو چهل و دومین نشست ترویجی

صدوچهل ودومین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ به وقت تهرانباحضور: آقای دکتر

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10