09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

دسامبر 5, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

صدو چهل وششمین نشست ترویجی

صدوچهل و ششمین نشست ترویجیهمزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهرانباحضور: سرکار

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10