09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

1 دی 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

. لینک های پخش زنده مراسم بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم و نکوداشت استاد ارجمند دکتر علی‌اکبر صالحی

لینک های پخش زنده مراسم بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم و نکوداشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر صالحی https://join.skype.com/NcYcrK50FZQ3https://meet.google.com/set-qqby-wuohttp://instagram.com/iranpopsciencehttp://instagram.com/unescocps

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10