09303431087

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

می 14, 2024 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

انجمن ترویج علم ایران با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم و مجمع خیرین مدرسه ساز نشست « نقش زنان مدرسه‌ساز در ترویج علم » را به مناسبت روز جهانی زنان در ریاضیات (زاد روز مریم میرزاخانی در روز ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار کرد.

انجمن ترویج علم ایران با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم و جامعه خیرین مدرسه‌ساز«نشست نقش زنان مدرسه ساز در ترویج علم» به مناسبت روز

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10