09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

احمد کریمی

هیات داوران به منظور قدردانی از تلاش مسئولانه، مستمر و گسترده، در حوزه نجوم، ترویج ستاره شناسی، زمین شناسی و طربیعت گردی و ارتقای شیوه ارائه مفاهیم علمی در آسمان نمای گنبد مینا و بکارگیری ظرفیت‌های این مرکز برای برگزاری شب‌های رصدی، تندیس و لوح سپاس بیست و هارمین دوره جایزه ترویج  علم ایران (سال۱۴۰۲) را به جناب آقای احمد کریمی تقدیم می‌کند

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10