09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

بنیاد زیرک زاده

دریافت تندیس و جایزه برای فعالیت در ایجاد مرکزی برای آشنا نمودن نوجوانان ،جوانان و کلیه افراد علاقه مند به مفاهیم و دستاورد های علم و فناوری

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10