09303431087

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بهرام رادان

هیات مدیره انجمن ترویج علم ایران مراتب تقدیر و سپاس خود را از جناب آقای بهرام رادان به عنوان هنرمندی سرشناس و دغدغه‌مند که در راستای عمومی سازی دانش از طریق برقراری ارتباط نزدیک با بطن جامعه و ترویج مفاهیم تخصصی علم به زبان ساده با استفاده از ابزار موثر از بستر سینما در مستند غلمی فاخز “کاپیتان من” تلاشی چشمگیر و شایسته داشته است تقدیر می‌کند.

انجمن ترویج علم ایران امیدوار است با حضور موثر چهره‌هایی چون ایشان علاقمندی به علم، اهمیت توسعه علوم و اشاعه و ترویج تفکر علمی بیش از پیش در جامعه بروز یابد تا امکان توسعه دانش و بهره‌مندی متوازن از آن فراهم شود.

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10