09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

جمیله میرهادی

  • دبیر بازنشسته مقطع ابتدایی آموزش و پرورش و همچنان فعال در زمینه آموزش کودکان
  • تبدیل محوطه جنگلی جلوی خانه به «مدرسه صحرایی»
  • حمایت از دانش آموزان افغانستانی و کمک به کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل
  • آموزش علم و مفاهیم علمی به کودکان و نوجوانان افغانستانی
  • آموزش شیوه زندگی مانند احترام به محیط زیست، مودب بودن، احترام به هم نوع، شاد بودن.
  • تلاش برای شوق‌انگیز کردن امر آموزش، فعالیت داوطلبانه و مؤثر جهت دسترس‌پذیر کردن آموزش برای دانش‌آموزان افغانستانی و خانواده‌هایشان

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10