09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

زهرا گویا

  • تلاش هدفمند در راستای بسط علم ریاضی در گستره آموزش ریاضی در سطوح مختلف وبویژه عموم جامعه با هدف ترغیب افراد به دانش ریاضی و یادگیری آن
  • عضو شورای برنامه‌ریزی درسی ریاضی و تالیف کتاب‌های درسی ریاضی
  • سردبیر مجله رشد آموزش ریاضی
  • تاسیس دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
  • منتخب کمیته اجرایی «کمیسیون بین‌المللی تدریس ریاضی» و عضو انتخابی کمیته بین‌المللی «گروه بین‌المللی روانشناسی آموزش ریاضی» و عضو انتصابی کمیته بین‌المللی «یازدهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی»
  • انتشار مقالات علمی-پژوهشی (بیش از 270 مقاله)، کتاب‌های درسی و غیر‌درسی و ترجمه کتاب‌های علمی
  • برگزاری بیش از 11 دوره بازآموزی کشوری با حضور معلمان ریاضی از سراسر ایران
  • برگزاری بیش از 40 وبینار از شروع بحران همه‌گیری کووید 19
  • انتشار یافته‌های پژوهشی و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی پیوند دهنده این دانش با اجتماع

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10