09303431087

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سیما قاسمی

  • عضو گروه تألیف و ویرایش گروه اخترشناسی فرهنگنامه‌ی کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰
  • طراحی محتوایی و ساختاری (۱۳۹۰-۱۳۹۱) و سردبیری (۱۳۹۲-۱۳۹۳) فصلنامه‌ی ترویجی «فیزیک روز» انجمن فیزیک ایران.
  • نگارش مقالات ترویجی درباره‌ی کیهان‌شناسی در ماهنامه‌ی نجوم ۱۳۹۱
  • برگزاری کارگاه‌های بازی با علم برای کودکان دبستانی در بعضی محلات و مدارس ۱۳۹۳
  • مشاور موزه‌ی ملی علوم و فناوری ایران در زمینه‌ی روش‌های ترویج و یادگیری برای برگزاری رویدادها، نمایشگاهها، محتوای فضای مجازی ۱۳۹۶
  • تولید محتوا در زمینه‌ی علم در زندگی روزمره در موزه‌ی ملی علوم و فناوری (www.inmost.ir/virtual-inmost/homescience) ۱۳۹۹
  • نوشتن مطالب ساده و کوتاه به زبان بسیار ساده در وبگاه و کانال گربار(t.me/garbaar و garbaar.blogfa.com) ۱۳۹۶

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10