09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

علی دهباشی جایزه ترویج علم

علی دهباشی

هیات داوران برای قدردانی از سال‌ها تلاش بی وقفه، همه جانبه، امیدوارانه و آزادمنشانه در عرصه فرهنگ ایران زمین، بویژه تلاش چشمگیر در جلب توجه جامعه نسبت به زندگی و آثار بزرگان اندیشه، علم، ادب و هنر، تندیس و لوح سپاس بیست و چهارمین دوره جایزه ترویج علم ایران (سال 1402) را به جناب آقای ” علی دهباشی” تقدیم می‌کند.

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10