09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

مرضیه دهقانی

  • رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه همیاران توانخواهان
  • طراحی و تاسیس ایکیو پارک برای کودکان 2 تا 12 سال با ساختار SDT
  • برگزاری کارگاه مادر و کودک در ایران در سال 93
  • طراحی و تاسیس مرکز کودکان پیشرو، ویژه کودکان 4 تا 6 سال
  • تاسیس دبستان دخترانه عصر پیشرو
  • بنیانگذار نخستین مرکز خیریه ویژه معلولان بی بضاعت
  • معلم نمونه کشوری سال 98
  • ساخت محتوا
  • برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و اجرای برنامه‌های متنوع علمی ، پژوهشی و آموزشی در راستای افزایش آگاهی جامعه

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10