09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

موزه صلح تهران

هیات داوران به پاس انجام فعالیت‌های علمی و آموزشی با هدف ترویج فرهنگ صلح از طریق نشان دادن پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت و آثار زیانبار آن‌ها بر انسان‌ها و محیط زیست و ایجاد محملی برای گفتگو، پژوهش و فرهنگ‌سازی به جای تماشای صرف اشیاء تاریخی، تندیس و لوح سپاس بیست و چهارمین دوره جایزه ترویج علم ایران (سال1402) را به موزه صلح تهران تقدیم می‌کند

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10