09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

پژوهشکده تاریخ علم

  • پژوهش و آموزش در زمینة تاریخ علوم در دوره اسلامی
  • فعالیت در چهار گروه پژوهشی ـ آموزشی تاریخ ریاضی، تاریخ نجوم، تاریخ پزشکی و داروسازی و تاریخ فیزیک و فناوری در جهان اسلام
  • پژوهش در حوزه تاریخ علوم طبیعی( کانی شناسی و گیاه شناسی و جانورشناسی) در جهان اسلام و تاریخ علم در ایران معاصر
  • گسترش فعالیت‌های ترویجی و آموزشی در زمینه بسط تاریخ علم
  • همکاری در اشاعه مفاهیم ترویجی مرتبط با حوزه تاریخ علم با برگزاری همایش‌ها، وبینارها، کارگاه‌ها و سخنرانی، مشارکت فعال در نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی
  • انتشار نشریه علمی تاریخ علم

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10