09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

تلاش خلاقانه در ترویج علم

معصومه میرحسینی انارک

هیات داوران به منظور قدردانی از کوشش چشمگیر و فعالیت‌ پیوسته در راستای عمومی سازی دانش از طریق تربیت صدها علاقمند به علوم و منجم

ادامه مطلب

احمد کریمی

هیات داوران به منظور قدردانی از تلاش مسئولانه، مستمر و گسترده، در حوزه نجوم، ترویج ستاره شناسی، زمین شناسی و طربیعت گردی و ارتقای شیوه

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10