09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

تلاش پایدار

شهرداد میرزایی

هیات داوران با یادآوری نقش مهم در تاسیس انجمن ترویج علم ایران و بنیانگذاری جایزه ترویج علم، به پاس سال‌ها تلاش مسئولانه و هدفمند برای

ادامه مطلب
علی دهباشی جایزه ترویج علم

علی دهباشی

هیات داوران برای قدردانی از سال‌ها تلاش بی وقفه، همه جانبه، امیدوارانه و آزادمنشانه در عرصه فرهنگ ایران زمین، بویژه تلاش چشمگیر در جلب توجه

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10