09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

رسانه ها و ترویج علم

ذوالفقار دانشی

ذوالفقار دانشی

هیات داوران به پاس سال‌ها تلاش حرفه‌ای، مسئولانه و نوآورانه ترویج علم در رسانه، ویرایش و ترجمه‌های فراوان و درخشان کتاب‌های روزآمد علم برای همه،

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10