09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

1378

صدیقه صابردل

دریافت تندیس و جایزه برای تلاش در تهیه مجموعه ­ای برای آموزش جانبی که منجر به بروز خلاقیت و استعدادهای کودکان و نوجوانان می شود

ادامه مطلب

بنیاد زیرک زاده

دریافت تندیس و جایزه برای فعالیت در ایجاد مرکزی برای آشنا نمودن نوجوانان ،جوانان و کلیه افراد علاقه مند به مفاهیم و دستاورد های علم

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10