09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

1390

سیروان مردوخی

تلاش به منظور آشنا کردن معلمان و دانش­ آموزان استان کردستان با شیوه های نوین آموزش و همراه کردن آموزش­ های فیزیک با ابزار مناسب

ادامه مطلب

علی سمیعیان

تلاش در راستای دسترس ­پذیر کردن آموزش علوم برای دانش آموزان محروم روستای خنگ از استان خراسان جنوبی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10