آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

هشتمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(تدا)

هشتمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم و انجمن ترویج علم ایران موضوع: تبادل تجارب…

نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی

موضوع:ترویج علم، فناوری و نوآوری: نگاهی به تعاریف، رویکردها  و اهداف باحضور: آقای دکتر حسین شیخ رضایی خانم دکتر اکرم قدیمی زمان:یکشنبه ۲۹تیر ۱۳۹۹ساعت ۱۹ پخش زنده از طریق صفحه…