09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

کتاب

کتاب

علوم فیزیکی: نور و صوت

  دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲٫9MB] *** فهرست مطالب نور به معلمان فعاليت 1:    با سايه چه كارهايی می‌توانيد بكنيد؟ فعاليت2:    نزديك شدن به

ادامه مطلب
کتاب

علوم زمین: آب و هوا

 دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: 2.7MB] *** فهرست مطالب هوا به معلمان فعالیت 1: چگونه می‌توانید ببینید که هوا فضا را اشغال می‌کند؟ فعالیت 2:

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10