آرشیو دسته: چندرسانه اي

کتاب گویای قهرمان من تویی

قهرمان من تویی روش مبارزه‌ی  کودکان با کرونا (کووید ۱۹) مترجم: سبا میرحسینی ویراستار:آقای دکتر مسیح ذکاوت راوی:دکتر مهرناز خراسانچی ناشر: انتشارات میچکا تولید شده توسط کرسی یونسکو در ترویج…

برندگان سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم: محمد وحیدی / ویدئو

گروه داوران از میان درخواست های رسیده ۹ مورد را منطبق با موضوع فعالیت­های ترویج علم تشخیص داد که به عنوان برندگان جایزه­ ی ترویج علم و یک مورد را…

برندگان سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم: مهدی بهزاد / ویدئو

  گروه داوران از میان درخواست های رسیده ۹ مورد را منطبق با موضوع فعالیت­های ترویج علم تشخیص داد که به عنوان برندگان جایزه­ ی ترویج علم و یک مورد…

برندگان سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم: اسماعیل میرفخرایی / ویدئو

گروه داوران از میان درخواست های رسیده ۹ مورد را منطبق با موضوع فعالیت­های ترویج علم تشخیص داد که به عنوان برندگان جایزه­ ی ترویج علم و یک مورد را…