آرشیو دسته: اخبار

کارگاه‌های تجارت بین الملل برای آنهایی که جهانی می‌اندیشند

توسعه تجارت با عراق(حضوری و مجازی) باحضور: آقای دکتر عباس آخوندی آقای دکتر حسین امیرعبدالهیان آقای دکتر غلامرضا انصاری خانم دکتر افروز بهرامی آقای دکتر حسن تیزمغز آقای دکتر سیدحمید…

نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی

نقد و بررسی کتاب(۴) موضوع:قرون کودکی، تاریخ اجتماعی، زندگی خانوادگی با حضور: آقای شهرام اقبال زاده خانم زینب غنی خانم دکتر مهرناز خراسانچی زمان: یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹…