جذب مقاله در حوزه آینده پژوهی علم و فناوری

انجمن ترویج علم برای انتشار شماره تابستانی مجله خود که در شهریورماه سال جاری منتشر می‌شود، فراخوانی برای جذب مقاله با عنوان آینده پژوهی علم و فناوری در افق سده پانزدهم خورشیدی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، انجمن ترویج علم ایران در نظر دارد در نخستین شماره مجله خود در سال ۱۴۰۰ به بررسی روند چالش‌ها و فرصت‌های کشور و راهکارهای پیشنهادی در مسیر نیل به آینده مطلوب در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد ارتباط با جامعه را به محورهای زیر اختصاص دهد.

بر این اساس این انجمن فراخوانی برای جذب مقالات منتشر کرده است.

“ترویج علم، فناوری و نوآوری”، “اخلاق، علم و فناوری”، “نوآوری و توسعه”، “ارتباط علم و جامعه”، “رسانه ها در سده جدید”، “انواع نوآوری ها مانند نوآوری های اجتماعی، نوآوری های مردمی و …”، “انرژی، آب و محیط زیست”، “فناوری اطلاعات و ارتباطات”، “حکمرانی علم و فناوری و نوآوری”، “اقتصاد دانش بنیان”، “توسعه منطقه ای”، “توسعه اجتماعی -فرهنگی مبتنی بر علم و فناوری”، “ایمنی، مخاطرات طبیعی و تغییر اقلیم” ازجمله محورهای کلیدی این فراخوان به شمار می رود.

مهلت ارسال چکیده شامل هدف، روش شناسی و نتایج احتمالی پژوهش تا ۱۰ اردیبهشت ماه جاری و اعلام نتایج داوری چکیده‌ مقالات ۱۵ اردیبهشت ماه تعیین شده است.

زمان اعلام نتایج داوری مقالات کامل ۳۱ تیر و مهلت ارسال نسخه بازنگری مقالات ۱۵ مرداد خواهد بود.

متقاضیان برای شرکت در این فراخوان می‌توانند چکیده تفصیلی مقالات خود را به آدرس ایمیل journal.tarvijeelm@gmail.com  تحت عنوان “آینده پژوهی علم و فناوری در افق سده پانزده خورشیدی ارسال کنند.

زمان انتشار شماره چاپ تابستان مجله ترویج علم شهریورماه سال جاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.