روزنامه‌نگاران علم در کمیته علم و رسانه انجمن ترویج علم ایران

روزنامه نگاراندر این جلسه که با حضور خانم دکتر اکرم قدیمی، دکتر حسن نمک‌دوست و دکتر مهدی زارع (به ترتیب رییس و دو عضو هیات‌مدیره انجمن ترویج علم ایران) و جمعی از روزنامه‌نگاران و ژورنالیست‌های فعال در حوزه علم برگزار شد، آقای مهندس شهرام یزدان‌پناه به عنوان دبیر کمیته علم و رسانه انتخاب شد. یکی از اهداف اصلی تشکیل این کمیته، سامان‌دهی وضعیت روزنامه‌نگاری علمی در ایران عنوان شده است.

در پایان این جلسه، حاضران در جلسه عکسی به یادگار گرفتند که به جرات می‌توان آن را نخستین عکس از روزنامه‌نگاران علمی ایران نامید. حاضران در عکس عبارتند از :

نشسته، راست به چپ: شهرام یزدان‌پناه، علی شمس، دکتر حسن نمک‌دوست، دکتر مهدی زارع، خانم‌دکتر اکرم قدیمی، محمود کریمی، سلیمان فرهادیان

ایستاده، راست به چپ: آریا صبوری، علیرضا خنجری، علی واثقی، ذوالفقار دانشی، سیاوش صفاریان‌پور، مهدی صارمی‌فر،فرزاد بهمنی، عرفان خسروی، محمدجواد ترابی (عکاس: ندا مبرا)