علوم فیزیکی: ماده و انرژی و ماشین های ساده

 

دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲٫۶MB]

***

فهرست مطالب

ماده
به معلمان
فعالیت ۱:    وقتی نمک را به آب اضافه می‌کنیم، چه می‌شود؟
فعالیت ۲:    اسفنج خیس را تا چه حد می‌توانید با چلاندن خشک کنید؟
فعالیت ۳:    میعان چیست؟
فعالیت ۴:    قطره‌ی آب چه شکلی است؟
فعالیت ۵:    چگالی‌سنج چگونه کار می‌کند؟
فعالیت ۶:    چگونه می‌توان عمق سفر زیردریایی را کنترل کرد؟
فعالیت ۷:    جامدها، مایع‌ها و گازها چیستند؟
فعالیت ۸:    چه‌طور می‌توانید نمک را از فلفل جدا کنید؟
فعالیت ۹:    مخلوط چیست و محلول چیست؟
فعالیت ۱۰: حل شدن جامدها تغییری فیزیکی است یا تغییری شیمیایی؟
فعالیت ۱۱: زنگ‌زدگی چیست؟
فعالیت ۱۲: چه‌طور می‌توانید به کمک تغییر شیمیایی پیامی‌ سری بنویسید؟
فعالیت ۱۳: دما چه اثری بر سرعت مولکول‌ها می‌گذارد؟
فعالیت ۱۴: دما چه اثری بر حل شدن می‌گذارد؟
فعالیت ۱۵: چه‌طور عطر به داخل یک بادکنک سربسته راه می‌یابد؟
فعالیت ۱۶: چگونه می‌توان مولکول‌های درون جامدها را به حرکت درآورد؟
فعالیت ۱۷: چسبندگی چیست؟
فعالیت۱۸:    چگونه شمعی که فوت کرده‌اید، خودبه‌خود روشن می‌شود؟
فعالیت ۱۹: چگونه می‌توان بدون خاموش کردن شمع، شعله‌ی آن را برداشت؟
فعالیت ۲۰: چگونه می‌توانید یک آتش‌خاموش‌کن بسازید؟
فعالیت ۲۱: چگونه می‌توانید توپی بسازید که خودش بالا بپرد؟
فعالیت ۲۲: پُلی‌اتیلن چیست؟
فعالیت ۲۳: چگونه می‌توان از بلورهای کوچک شکر، بلورهای بزرگ‌تر درست کرد؟
فعالیت ۲۴: کاغذ تورنُسُل چه چیزی را در مواد مشخص می‌کند؟

انرژی
به معلمان
فعالیت ۱:انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی با هم چه تفاوتی دارند؟
فعالیت ۲:توان شما چند اسب بخار است؟
فعالیت۳:کار را چگونه ‌اندازه می‌گیرند؟
فعالیت ۴:چه‌قدر انرژی در یک کمان ذخیره شده است؟
فعالیت ۵:چه‌طور می‌توان با کش ماشین مسابقه ساخت؟
فعالیت ۶:چگونه می‌توان از انرژی باد برای گرداندن چیزی استفاده کرد؟
فعالیت۷:چگونه می‌توانید بیشترین انرژی گرمایی را از خورشید بگیرید؟
فعالیت۸:چه نوع انرژی دیگری با نور خورشید همراه است؟
فعالیت۹:وقتی مولکول‌‌ها گرم شوند، چگونه رفتار می‌کنند؟
فعالیت۱۰:    وقتی جامدی گرم و سرد می‌شود، چه تغییری می‌کند؟
فعالیت۱۱:    وقتی مایعی گرم می‌شود، چه تغییری می‌کند؟
فعالیت۱۲:    وقتی گازی گرم و سرد شود، چه تغییری می‌کند؟
فعالیت۱۳:    وقتی میخی در چوب فرو می‌رود، چه تغییری می‌کند؟
فعالیت۱۴:    انرژی صوت چگونه می‌تواند چیزی را به حرکت وادارد؟
فعالیت۱۵:    آهن‌ربا چگونه کار می‌کند؟
فعالیت۱۶:    گرانش چه اثری بر اجسام سنگین و سبک می‌گذارد؟
فعالیت۱۷:    وقتی شمعی را از دو سر روشن می‌کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟
فعالیت۱۸:    گرانیگاه چیست؟
فعالیت۱۹:    گرانیگاه شما کجاست؟
فعالیت۲۰:    چگونه می‌توانید چند میخ را روی یک میخ به تعادل درآورید؟
فعالیت۲۱:    لَختی چیست؟
فعالیت۲۲:    نیروی گریز از مرکز چیست؟
فعالیت ۲۳: در خانه چه‌قدر انرژی را درست مصرف می‌کنید؟

ماشین‌های ساده
به معلمان
فعالیت۱:    وقتی دست‌هایتان را به هم می‌مالید، چه می‌شود؟
فعالیت۲:    مواد لیزکننده چه اثری بر اصطکاک می‌گذارند؟
فعالیت۳:    اصطکاک آستانه‌ی حرکت با اصطکاک لغزشی چه تفاوتی دارد؟
فعالیت۴:    اصطکاک لغزشی بیشتر است یا اصطکاک غلتشی؟
فعالیت۵:    اهرم نوع اول چیست؟
فعالیت۶:    الاکلنگ چه نوع ماشین ساده‌ای است؟
فعالیت۷:    چگونه می‌توان از اهرم برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده کرد؟
فعالیت۸:    چگونه می‌توان نیروی لازم برای بلند کردن بار به کمک اهرم را پیش‌بینی کرد؟
فعالیت۹:    دربرابر افزایش نیرویی که با اهرم به دست می‌آید، چه از دست می‌دهیم؟
فعالیت۱۰:    اهرم نوع اول چه فرقی با اهرم نوع دوم دارد؟
فعالیت۱۱:    با اهرم نوع دوم چه به دست می‌آورید و چه از دست می‌دهید؟
فعالیت۱۲:    اهرم نوع سوم چیست؟
فعالیت۱۳:    با اهرم نوع سوم چه به دست می‌آوریم و چه از دست می‌دهیم؟
فعالیت۱۴:    چرخ و محور چیست؟
فعالیت۱۵:    مدادتراش چه نوع ماشین ساده‌ای است؟
فعالیت۱۶:    قرقره‌ی ثابت چیست؟
فعالیت۱۷:    قرقره‌ی متحرک چیست؟
فعالیت ۱۸: وقتی شخصی کوچک اندام شخصی درشت اندام را می‌کشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
فعالیت ۱۹: با ترکیب قرقره‌ی ثابت و متحرک چه به دست می‌آوریم؟
فعالیت ۲۰: سطح شیب‌دار چیست؟
فعالیت ۲۱: گُوه چیست؟
فعالیت ۲۲: پیچ چیست؟
فعالیت ۲۳: آچار پیچ‌گوشتی چه نوع ماشین ساده ای است؟
فعالیت ۲۴: این چه نوع ماشین ساده‌ای است؟
اطلاعاتی برای معلم    
منابع پیشنهادی   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.