09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

علوم فیزیکی: ماده و انرژی و ماشین های ساده

 

دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲٫6MB]

***

فهرست مطالب

ماده
به معلمان
فعاليت 1:    وقتی نمك را به آب اضافه می‌كنيم، چه می‌شود؟
فعاليت 2:    اسفنج خيس را تا چه حد می‌توانيد با چلاندن خشك كنيد؟
فعاليت 3:    ميعان چيست؟
فعاليت 4:    قطره‌ی آب چه شكلی است؟
فعاليت 5:    چگالی‌سنج چگونه كار می‌كند؟
فعاليت 6:    چگونه می‌توان عمق سفر زيردريايی را كنترل كرد؟
فعاليت 7:    جامدها، مايع‌ها و گازها چيستند؟
فعاليت 8:    چه‌طور می‌توانيد نمك را از فلفل جدا كنيد؟
فعاليت 9:    مخلوط چيست و محلول چيست؟
فعاليت 10: حل شدن جامدها تغييری فيزيكی است يا تغييری شيميايی؟
فعاليت 11: زنگ‌زدگی چيست؟
فعاليت 12: چه‌طور می‌توانيد به كمك تغيير شيميايی پيامی‌ سری بنويسيد؟
فعاليت 13: دما چه اثری بر سرعت مولكول‌ها می‌گذارد؟
فعاليت 14: دما چه اثری بر حل شدن می‌گذارد؟
فعاليت 15: چه‌طور عطر به داخل يك بادكنك سربسته راه می‌يابد؟
فعاليت 16: چگونه می‌توان مولكول‌های درون جامدها را به حركت درآورد؟
فعاليت 17: چسبندگی چيست؟
فعاليت18:    چگونه شمعی كه فوت كرده‌ايد، خودبه‌خود روشن می‌شود؟
فعاليت 19: چگونه می‌توان بدون خاموش كردن شمع، شعله‌ی آن را برداشت؟
فعاليت 20: چگونه می‌توانيد يك آتش‌خاموش‌كن بسازيد؟
فعاليت 21: چگونه می‌توانيد توپی بسازيد كه خودش بالا بپرد؟
فعاليت 22: پُلی‌اتيلن چيست؟
فعاليت 23: چگونه می‌توان از بلورهای كوچك شكر، بلورهای بزرگ‌تر درست كرد؟
فعاليت 24: كاغذ تورنُسُل چه چيزی را در مواد مشخص می‌كند؟

انرژی
به معلمان
فعاليت 1:انرژی پتانسيل و انرژی جنبشی با هم چه تفاوتی دارند؟
فعاليت 2:توان شما چند اسب بخار است؟
فعاليت3:كار را چگونه ‌اندازه می‌گيرند؟
فعاليت 4:چه‌قدر انرژی در يك كمان ذخيره شده است؟
فعاليت 5:چه‌طور می‌توان با كش ماشين مسابقه ساخت؟
فعاليت 6:چگونه می‌توان از انرژی باد برای گرداندن چيزی استفاده كرد؟
فعاليت7:چگونه می‌توانيد بيشترين انرژی گرمايی را از خورشيد بگيريد؟
فعاليت8:چه نوع انرژی ديگری با نور خورشيد همراه است؟
فعاليت9:وقتی مولكول‌‌ها گرم شوند، چگونه رفتار می‌كنند؟
فعاليت10:    وقتی جامدی گرم و سرد می‌شود، چه تغييری می‌كند؟
فعاليت11:    وقتی مايعی گرم می‌شود، چه تغييری می‌كند؟
فعاليت12:    وقتی گازی گرم و سرد شود، چه تغييری می‌كند؟
فعاليت13:    وقتی ميخی در چوب فرو می‌رود، چه تغييری می‌كند؟
فعاليت14:    انرژی صوت چگونه می‌تواند چيزی را به حركت وادارد؟
فعاليت15:    آهن‌ربا چگونه كار می‌كند؟
فعاليت16:    گرانش چه اثری بر اجسام سنگين و سبك می‌گذارد؟
فعاليت17:    وقتی شمعی را از دو سر روشن می‌كنيد، چه اتفاقی می‌افتد؟
فعاليت18:    گرانيگاه چيست؟
فعاليت19:    گرانيگاه شما كجاست؟
فعاليت20:    چگونه می‌توانيد چند ميخ را روی يك ميخ به تعادل درآوريد؟
فعاليت21:    لَختی چيست؟
فعاليت22:    نيروی گريز از مركز چيست؟
فعاليت 23: در خانه چه‌قدر انرژی را درست مصرف می‌کنید؟

ماشين‌های ساده
به معلمان
فعاليت1:    وقتی دست‌هایتان را به هم می‌مالید، چه می‌شود؟
فعاليت2:    مواد لیزکننده چه اثری بر اصطکاک می‌گذارند؟
فعاليت3:    اصطکاک آستانه‌ی حرکت با اصطکاک لغزشی چه تفاوتی دارد؟
فعاليت4:    اصطکاک لغزشی بیشتر است یا اصطکاک غلتشی؟
فعاليت5:    اهرم نوع اول چیست؟
فعاليت6:    الاکلنگ چه نوع ماشین ساده‌ای است؟
فعاليت7:    چگونه می‌توان از اهرم برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده کرد؟
فعاليت8:    چگونه می‌توان نیروی لازم برای بلند کردن بار به کمک اهرم را پیش‌بینی کرد؟
فعاليت9:    دربرابر افزایش نیرویی که با اهرم به دست می‌آید، چه از دست می‌دهیم؟
فعاليت10:    اهرم نوع اول چه فرقی با اهرم نوع دوم دارد؟
فعاليت11:    با اهرم نوع دوم چه به دست می‌آورید و چه از دست می‌دهید؟
فعاليت12:    اهرم نوع سوم چیست؟
فعاليت13:    با اهرم نوع سوم چه به دست می‌آوریم و چه از دست می‌دهیم؟
فعاليت14:    چرخ و محور چیست؟
فعاليت15:    مدادتراش چه نوع ماشین ساده‌ای است؟
فعاليت16:    قرقره‌ی ثابت چیست؟
فعاليت17:    قرقره‌ی متحرک چیست؟
فعالیت 18: وقتی شخصی کوچک اندام شخصی درشت اندام را می‌کشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
فعالیت 19: با ترکیب قرقره‌ی ثابت و متحرک چه به دست می‌آوریم؟
فعالیت 20: سطح شیب‌دار چیست؟
فعالیت 21: گُوه چیست؟
فعالیت 22: پیچ چیست؟
فعالیت 23: آچار پیچ‌گوشتی چه نوع ماشین ساده ای است؟
فعالیت 24: این چه نوع ماشین ساده‌ای است؟
اطلاعاتی برای معلم    
منابع پيشنهادی   

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10