علوم فیزیکی: نور و صوت

 

دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲٫۹MB]

***

فهرست مطالب

نور
به معلمان
فعالیت ۱:    با سایه چه کارهایی می‌توانید بکنید؟
فعالیت۲:    نزدیک شدن به نور چه اثری براندازه‌ی سایه می‌گذارد؟
فعالیت۳:    سایه‌ی شما چگونه تغییر می‌کند؟
فعالیت۴:    نور درچه مسیری حرکت می‌کند؟
فعالیت۵:    رنگ چه تأثیری روی جذب انرژی نور دارد؟
فعالیت۶:    مداد چه شد؟
فعالیت۷:    می‌توانید سکه را پیدا کنید؟
فعالیت۸:    چگونه می‌توان یک تمبر را زیر شیشه‌ای شفاف پنهان کرد؟
فعالیت۹:    چه چیزی نور را خم می‌کند؟
فعالیت۱۰:    آب چه اثری روی مسیر حرکت نور می‌گذارد؟
فعالیت۱۱:    چگونه می‌توان لیوان را غیب کرد؟
فعالیت۱۲:    دنیا از روزنه‌ی دوربین چگونه دیده می‌شود؟
فعالیت۱۳:    عدسی چه اثری روی حرکت نور می‌گذارد؟
فعالیت۱۴:    چگونه می‌توان با یک قطره آب عدسی ساخت؟
فعالیت۱۵:    عدسی‌های همگرا و واگرا چه تفاوتی با هم دارند؟
فعالیت۱۶:    چگونه بزرگنمایی یک عدسی را اندازه می‌گیرند؟
فعالیت ۱۷: چه چیزی بر بازتاب اثر می‌گذارد؟
فعالیت۱۸:    تفاوت بین نور بازتابیده و نور چشمه چیست؟
فعالیت۱۹:    نور بازتابیده چیست؟
فعالیت۲۰:    تابش و بازتابش نور از چه نظر به زمین خوردن توپ شبیه است؟
فعالیت۲۱:    چند تصویر می‌بینید؟
فعالیت.۲۲: چه‌قدر می‌توانید بازتابش نور را کنترل کنید؟
فعالیت۲۳:    پریسکوپ چگونه کار می‌کند؟
فعالیت۲۴:    چگونه می‌توان نور را ریخت؟
فعالیت۲۵:    سفید چه رنگی است؟
فعالیت۲۶:    چگونه می‌توان با چرخش، رنگ ساخت؟
فعالیت۲۷:    فیلترهای رنگی با رنگ‌ها چه می‌کنند؟
فعالیت۲۸:    کارآگاه‌ها برای حل معماهای جنایی از رنگ چه استفاده‌ای می‌کنند؟
فعالیت۲۹:    منشور با نور چه می‌کند؟
فعالیت۳۰:    چگونه می‌توان با آب منشور ساخت؟

صوت
به معلمان
فعالیت ۱:    صوت چیست؟
فعالیت۲:    چه صداهایی را می‌توانید تشخیص دهید؟
فعالیت۳:    چه‌قدرخوب می‌توانید اصوات را تشخیص دهید؟
فعالیت۴:    با یک قوطی کفش چه اصواتی می‌توانید بسازید؟
فعالیت۵:    چگونه می‌توان با نخ ماهیگیری موسیقی نواخت؟
فعالیت۶:    صدای شما چگونه تولید می‌شود؟
فعالیت۷:    با یک لیوان کاغذی چه‌قدر می‌توانید سر و صدا درآورید؟
فعالیت۸:    چگونه می‌توان صوت را شکل داد؟
فعالیت۹:    چگونه می‌توان با بطری موسیقی نواخت؟
فعالیت۱۰:    با چوب چه‌قدر می‌توانید صدا درآورید؟
فعالیت۱۱:    چگونه می‌توان با لوله موسیقی نواخت؟
فعالیت۱۲:    چگونه می‌توان با شانه موسیقی نواخت؟
فعالیت۱۳:    کَزو چیست؟
فعالیت۱۴:    چگونه می‌توان صوت را دید؟
فعالیت۱۵:    چگونه می‌توانید صدای خود را ببینید؟
فعالیت۱۶:    آب چه چیزی می‌تواند درباره‌ی صوت به ما یاد بدهد؟
فعالیت۱۷:    چگونه می‌توان با نخ، صوت را انتقال داد؟
فعالیت۱۸:    صوت چه‌قدر آسان در چوب حرکت می‌کند؟
فعالیت۱۹:    چگونه می‌توان چوب‌لباسی را به آواز خواندن واداشت؟
فعالیت۲۰:    از چه فاصله‌ای می‌توانید صدای تیک‌تاک ساعت را بشنوید؟
فعالیت۲۱:    صوت با چه سرعتی حرکت می‌کند؟
فعالیت۲۲:    صوت را چگونه می‌توان کنترل کرد؟
فعالیت۲۳:    وقتی تعداد مولکول‌های هوا کمتر شود، چه اثری برصوت می‌گذارد؟
فعالیت۲۴:    دیاپازون چیست؟
فعالیت۲۵:    چگونه می‌توان لیوان پایه‌دار را به آوازخواندن واداشت؟
فعالیت۲۶:    چگونه می‌توان صوت را واضح‌تر شنید؟
فعالیت۲۷:    چگونه می‌توان با سوزن خیاطی موسیقی پخش کرد؟
فعالیت۲۸:    آیا واژه‌هایی را می‌شناسید که با جسم یا فعلی که بیان می‌کنند، هم‌صدا باشند؟
فعالیت۲۹:    می‌توانید سازی اختراع کنید یا بسازید؟
اطلاعاتی برای معلم    
منابع پیشنهادی    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.