فراخوان سیزدهمین جایزه ترویج علم ایران سال ۱۳۹۱

تندیس جایزه ترویج علم

تندیس جایزه ترویج علم

انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) دعوت می کند که خود یا دیگر نامزدهای موردنظر خویش را از میان آموزشگران، سیاستگذاران، طراحان، برنامهریزان، سرمایهگذاران و حامیان ترویج علم و نهادهای فعال به همراه یک طرح مشخص در زمینه ترویج علم به دبیرخانه انجمن معرفی کنند. PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.