مراسم افتتاحیه هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه روز ۲۰ آبان ماه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد

در این مراسم خانم دکترقدیمی، خانم دکتر مهنام، خانم دکتر انصاری، خانم دکتر مصفا، آقای دکتر توفیقی ، آقای معتمدی و آقای دکتر بهزاد سخنانی ایراد کردند. درخلال برنامه خانم نعیمی پور تجربه ای ساده را اجرا و فیلم علمی هم پخش شد. مدیریت برنامه افتتاحیه را آقای مهندس کریمی عهده دار بودند.