09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

مراسم افتتاحیه هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه روز 20 آبان ماه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد

در این مراسم خانم دکترقدیمی، خانم دکتر مهنام، خانم دکتر انصاری، خانم دکتر مصفا، آقای دکتر توفیقی ، آقای معتمدی و آقای دکتر بهزاد سخنانی ایراد کردند. درخلال برنامه خانم نعیمی پور تجربه ای ساده را اجرا و فیلم علمی هم پخش شد. مدیریت برنامه افتتاحیه را آقای مهندس کریمی عهده دار بودند.

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10