09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 5, 2019 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

نمایشگاه هفته ترویج علم 1398

ساده‌سازی مفاهیم علمی و جاری‌سازی رویکرد و تفکر آن در ابعاد تخصصی، عمومی،حرفه‌ای و فردی دغدغه مشترک بسیاری از سازمان‌های علمی، مراکز فعال آموزشی و

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10