09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

14 آبان 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

نمایشگاه هفته ترویج علم 1398

ساده‌سازی مفاهیم علمی و جاری‌سازی رویکرد و تفکر آن در ابعاد تخصصی، عمومی،حرفه‌ای و فردی دغدغه مشترک بسیاری از سازمان‌های علمی، مراکز فعال آموزشی و

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10