نمایشگاه هفته ترویج علم ۱۳۹۸

ساده‌سازی مفاهیم علمی و جاری‌سازی رویکرد و تفکر آن در ابعاد تخصصی، عمومی،حرفه‌ای و فردی دغدغه مشترک بسیاری از سازمان‌های علمی، مراکز فعال آموزشی و انسان‌های فهیم و صاحب اندیشه است.

چندین سال است که انجمن ترویج علم ایران در راستای یکی از اهداف خود، مراسم “هفته ترویج علم” را همزمان با روز جهانی “علم در خدمت صلح و توسعه”(۱۰ نوامبر) را با همکاری تعدادی از نهادهای علمی و آموزشی کشور برگزار می‌کند.

یکی از برنامه‌های امسال هفته ترویج علم  برگزاری نمایشگاهی با همکاری مرکز تحقیقات سیات علمی کشور و برخی از  سازمانها و نهادهایی است که در زمینه عمومیسازی علم فعالیت دارند وعلم را به زبان ساده برای عموم مردم ارائه می‌کنند. موسسه رویان، موسسه اقیانوس شناسی، انجمن نجوم و … از جمله این نهادهای علمی و آموزشی هستند. امسال نیز این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آبان از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ عصر در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

حضوردانش‌آموزان در این هفته باعث آشنایی آنها با مراکز علمی و آموزشی شده و در انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی آنها مؤثر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.