09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

سهیلا فرخی

دبیر آموزش و پرورش و پژوهشگر

به خاطر فعالیت برای شوق انگیز کردن امر آموزش و تأسیس موزه علوم زیستی در بناب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10