09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

سیروان مردوخی

تلاش به منظور آشنا کردن معلمان و دانش­ آموزان استان کردستان با شیوه های نوین آموزش و همراه کردن آموزش­ های فیزیک با ابزار مناسب یادگیری

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10