09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

علی سمیعیان

تلاش در راستای دسترس ­پذیر کردن آموزش علوم برای دانش آموزان محروم روستای خنگ از استان خراسان جنوبی

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10