اسامی برندگان چهاردهمین دوره جایزه هفته ترویج علم

اقای علی بهمدی ( برنده جایزه بهمن بیگی (مروج علم در مناطق محروم  ) )

آقای احمد دالکی ( برنده جایزه ترویج علم ایران )

آقای سیروس برزو (برنده جایزه رسانه مروج علم )

خانم زهرا اجاق ( برنده جایزه پژوهشگر مروج علم )

موسسه طرح سرزمین (برنده جایزه نهاد مروج  علم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.