اعضای جدید هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران

براساس آیین نامه نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن های علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۴/۳/۲۰ مورد تأیید کمیسیون انجمن های علمی قرار گرفته است.

اعضای اصلی هیأت مدیره :

۱- خانم دکتر اکرم قدیمی  ( رئیس هیأت مدیره )

۲-خانم دکتر الهه حجازی ( نایب رئیس هیأت مدیره )

۳-آقای دکتر حسن نمک دوست طهرا نی ( خزانه‌دار)

۴-آقای دکتر حسین شیخ رضایی ( دبیر )

۵-آقای دکتر  مهدی زارع ( عضو)

اعضای علی‌البدل هیأت مدیره :

۱- خانم دکتر آزیتا سیدفدایی

۲- آقای دکتر شاپور اعتماد

بازرسان اصلی و علی‌البدل:

۱- آقای مهندس محمود کریمی( بازرس اصلی)

۲- خانم دکتر فرشته تقوی ( بازرس علی‌البدل)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.