انجمن ترویج علم ایران: گذشته، حال و آینده ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ الی ۱۹

ساعت

سخنران

موضوع

۱۶:۱۰- ۱۶:۰۰

تلاوت قرآن و سرود

 

۱۶:۱۰-۱۶:۲۵

آقای دکتر مهدی بهزاد

اهداف تأسیس انجمن ترویج علم ایران

۱۶:۲۵-۱۶:۴۰

آقای شهرداد میرزایی

جایزه ترویج علم و انجمن ترویج علم ایران

۱۶:۴۰-۱۶:۵۵

آقای دکتر رضا منصوری

انجمن‌داری در انجمن‌های علمی

۱۶:۵۵-۱۷:۱۰

خانم مهرناز خراسانچی

گزارش هفدهمین دوره جایزه ترویج علم

۱۷:۱۰-۱۹:۰۰

گفتگو با هیئت مدیره انجمن

مدیر جلسه آقای دکتر رضا منصوری

ارزیابی عملکرد انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.