اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی

در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان

زمان برگزاری:

۹-۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری:

دانشگاه علمی و کاربردی سلمانشهر

هزینه ثبت نام در همایش:

 ۱۵۰.۰۰۰ تومان بدون اقامت

۲۵۰.۰۰۰ تومان با اقامت

 برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید بین المللی

Workshop in Horticultural Knowledge and Ornamental Plants

Dr. Cornelia Oschmann and Dr. Parto Teherani

هزینه :۲۵۰.۰۰۰ تومان

 

کاربرد سموم در دفع آفات و بیماری گیاهی

مدرس: آقای دکتر ناظریان

هزینه:۱۵۰.۰۰۰ تومان

 

 اعضای انجمن‌های علمی، دانشجویان و اعضای هیأت علمی از ۳۰ % تخفیف برخوردار می باشند

 

اعطای گواهینامه معتبر

با توشیح اساتید بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.