اولین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها”

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند:

اولین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها”

بـا حضـور

دکتر نعمت اله فاضلی( مدیرنشست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

دکتر حسین ابراهیم آبادی ( رئیس مرکز نشر دانشگاهی)

دکتر موسی اکرمی( عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر مقصود فراستخواه (عضو ﻫﯿأت ﻋﻠﻤﯽ موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)

دکتر سپهر قاضی نوری ( عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر حسین میرزایی ( رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

زمـان برگـزاری:سه شنبه ۲۲آبـان مـاه ۹۷ ، ساعت ۱۳ تا ۱۷
مکان برگـزاری: مرکـز تحقیقـات سیـاست علمی کشـور

نشانی: ونک، ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، شماره۹،مرکـز تحقیقـات سیـاست علمی کشـور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.