بحـران آب در ایران از خشکسـالی تـا سیـلاب

باحضور

دکتـر شاهرخ فاتح، سازمان هواشناسی کشور
دکتـر اویس ترابی، متخصص مدیریت منابع آب
دکـتر مهدی زارع، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتـر فرحناز تقوی، عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دکتـر پروانه پیشنمازی، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهنـدس احمد بختیاری، سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران

زمان: یکشنبه ۲۳ تیر ماه۱۳۹۸
ساعت : ۱۵ الی ۱۸
مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

« به شـرکت‌کنندگـان، “ بـراساس درخواست” گـواهی حضـور داده می‌شـود»

نشانی: ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان دکتر قانعی راد، شماره ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.